Tietosuojaseloste

Sijoitusovi.com-sivuston omistaa ja sivustoa ylläpitää Nordic Business Investments Oy.

Tämä tietosuojakäytäntö koskee kaikkia Nordic Business Investments Oy: n kaupallisia toimintoja sekä kaikkia yrityksen ylläpitämiä verkkosivustoja: www.nbinvestments.fi, www.sijoitusovi.com. Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme, miten Nordic Business Investments Oy käsittelee asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja. Rekisteröityneistä kuluttajista käytämme tässä tietosuojaselosteessa myös nimitystä “rekisteröity”.

Sitoudumme noudattamaan seuraavia tietosuojakäytäntöjä, jotka on suunniteltu asiakkaamme huomioon ottaen. Keräämme vain tarpeellisia tietoja toimintaamme sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Nordic Business Investments Oy päivittää tätä selostetta tarpeen mukaan esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Nordic Business Investments Oy tiedottaa rekisteröityjä tämän tietosuojaselosteen olennaisista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 16.12.2020

1. Rekisterinpitäjä

Nordic Business Investments Oy (y-tunnus: 2474819-5)
Kauppakatu 41 B 12
40100 Jyväskylä, Finland

2. Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa

Anna Santikko
Kauppakatu 41 B 12
40100 Jyväskylä, Finland
info@nbinvestments.fi
+358 40 158 8750

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Nordic Business Investments Oy kerää ja käyttää rekisteröityjen henkilötietoja asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen, tuotteiden ja palveluiden markkinointiin ja myyntiin sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Henkilötietoja käytetään vain Nordic Business Investments Oy:n toimintaan ja sen kehittämiseen, eikä tietoja koskaan myydä, välitetä tai jaeta kolmansille osapuolille.

4. Henkilötietojen käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu seuraaviin EU:n tietosuoja-asetuksen (yhteen tai useampaan) kohtaan:

a) Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä sellaisen sopimuksen tekemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena.

b) Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä laillisen velvoitteen noudattamiseksi (esimerkiksi velvollisuus pitää kirjaa kirjanpitolain perusteella).

c) Henkilötietojen käsittely on tarpeellista Nordic Business Investments Oy:n oikeutettujen etujen tavoittelemiseksi.

d) Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn.

Oikeudet edut, joihin kohdassa c) viitataan voivat tarkoittaa esimerkiksi:

 • Oikeutta markkinoida ja myydä Nordic Business Investments Oy:n tuotteita ja palveluita suoramarkkinoinnin keinoin
 • Liiketoiminnan kehittäminen
 • Mahdollisten väärinkäytösten tutkiminen

5. Rekisterin tietosisältö

Nordic Business Investments Oy:n järjestelmään tallentuvat osittain tai kokonaisuudessaan:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Ajankohta, jolloin rekisteröity on lisätty järjestelmään
 • Kampanjoiden, sisältöjen ja muun viestinnän vastaanottaminen ja käyttäminen
 • Automaattisesti kerätty tieto (esim. IP-osoite, laitteen käyttöjärjestelmä, selaintyyppi ja vieraillut sivut)
 • Mobiililaitteiden tunnisteita (esim. laitteesi ID ja nimi)
 • Asiakaspalvelun sähköpostikeskustelut

Lisäksi rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja, jos henkilö niitä luovuttaa tai jos Nordic Business Investments Oy:n ja rekisteröidyn välinen sopimus sitä vaatii:

 • Osoitetiedot
 • Rekisteröidyn yritys tai organisaatio
 • Historia ja tiedot vuokranmaksusta
 • Tiedot vakuudesta
 • Muistiinpanoja asiakkaan kanssa käydyistä keskusteluista
  • kun asiakkaan tiedot syötetään rekisteriin
  • kiinnostuksen kohteet ja muu tutkimusdata, jota asiakas on luovuttanut
  • asiakkaan luovuttamat tiedot puhelimessa ja sähköpostikeskusteluissa

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Nordic Business Investments Oy:n rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään hänen ostaessaan tuotteitamme/palveluitamme tai liittymällä sähköpostilistallemme. Tiedot kerätään digitaalisella lomakkeella tai puhelimitse ja/tai sähköpostitse tuotteen/palvelun ostoprosessin aikana. Tietoja kerätään esimerkiksi:

 • www.nbinvestments.fi – ja www.sijoitusovi.com -sivustoilla
 • Puhelimitse
 • Sähköpostitse
 • Tapaamisissa ja kokouksissa

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Nordic Business Investments Oy ei myy, vuokraa tai muutoin luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille ellei toisin mainita.

Nordic Business Investments Oy voi kuitenkin lainsäädännön rajoissa jakaa henkilötietosi valtuutettujen kolmansien osapuolten kanssa, jotka suorittavat palveluja Nordic Business Investments Oy:lle. Tähän voi kuulua esimerkiksi ohjelmistopalvelujen tarjoaminen, henkilötietojen hallinnointi ja analysointi, markkinatutkimus ja erilaisten kampanjoiden markkinointi ja toteutus.

Nordic Business Investments Oy voi jakaa henkilötietojasi muiden kiinteistösijoitusyritysten kanssa siinä tapauksessa, että kyseiset yritykset ovat osapuolina sopimuksissa rekisteröidyn kanssa. Nordic Business Investments Oy solmii tällaisissa tapauksissa aina asianmukaiset tietosuoja- ja salassapitosopimukset kyseisten yritysten kanssa.

Koska Nordic Business Investments Oy ottaa henkilötietojesi suojaamisen vakavasti, yrityksemme ei salli näiden osapuolten käyttää tietojasi mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin suorittamaan näitä palveluja. Lisäksi Nordic Business Investments Oy vaatii osapuolia suojaamaan henkilötietojasi tavalla, joka on johdonmukainen tämän tietosuojakäytännön kanssa.

Nordic Business Investments Oy voi jakaa henkilötietosi tuomioistuimelta tai muulta viranomaiselta saamansa määräyksen perusteella.

8. Säännönmukainen tietojen säilytysaika

Nordic Business Investments Oy säilyttää asiakkaidensa tietoja viimeisen oston ajankohdan vuoden loppuun sekä 6 vuotta sen jälkeen. Vuokralaisten tiedot säilytetään 2 vuotta vuokrasuhteen päättymisen jälkeen, tai niin kauan, kun on tarpeen mahdollisen saatavien perinnän tai vahingonkorvausvaatimusten suhteen. Potentiaalisten asiakkaiden tiedot säilytetään 8 vuotta, jonka jälkeen rekisteröityneiltä pyydetään uusi markkinointilupa.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää asiakaspalveluumme joko kirjallisesti tai sähköisesti:

Nordic Business Investments Oy
Kauppakatu 41 B 12
40100 Jyväskylä
info@nbinvestments.fi

10. Tietojen päivittäminen ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa päivittää tai korjata rekisterissä ylläpidetyt tiedot. Rekisteröidyn on ilmoitettava meille mahdollisista henkilötietojen muutoksista, jotta järjestelmä pysyy ajan tasalla. Jos haluat päivittää tai korjata henkilötietojasi, ota yhteyttä asiakaspalveluumme: info@nbinvestments.fi

11. Tietojen poistaminen

Jos rekisteröity rikkoo käyttöehtoja, väärinkäyttää palveluita, rikkoo lakia palvelun avulla tai, jos tiedot ovat vanhentuneita, Nordic Business Investments Oy:llä on oikeus poistaa rekisteröityneen tiedot.

Sinulla on oikeus pyytää Nordic Business Investments Oy:tä poistamaan tietosi, mikäli mahdolliseen asiakkuuteen liittyvät lakisääteiset velvoitteet ovat päättyneet. Tietojen poistamiseksi ota yhteyttä asiakaspalveluumme: info@nbinvestments.fi

12. Rekisterin suojauksen periaatteita

Reksiteröityjen tiedot on suojattu asianmukaisesti sähköisesti ja fyysinen pääsy tietoihin on sekä rajoitettu että valvottu. Rekisterin käyttö on rajoitettu ja jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus sekä salasana. Nordic Business Investments Oy:n henkilöstöllä sekä Nordic Business Investments Oy:n lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

13. Muut ehdot

Me, toimittajamme tai kolmannet osapuolet, jotka ovat antaneet meille luvan sisällyttää aineistojaan verkkosivustoillemme, omistamme kaikki tekijänoikeudet, tavaramerkit ja kaikki muut immateriaalioikeudet kyseisiin aineistoihin. Tekijänoikeudet verkkosivustojen sisältöön ja kaikkeen muuhun niiden kautta saatavilla olevaan aineistoon kuuluu Nordic Business Investmentsille ja / tai sen tytäryhtiöille, taikka sen sopimuskumppaneille tai muille kolmansille osapuolille.

Verkkosivustoamme ja sen sisältö tarjotaan vain yleisiin informaatiotarkoituksiin, eikä minkään sisällön tarkoitus ole antaa oikeudellista tai muuta ammatillista neuvontaa. Emme ota vastuuta mistään kustannuksista tai menetyksistä, jotka voivat johtua verkkosivustoillamme julkaistun tiedon tai materiaalin hyödyntämisestä. Emme tarkasta emmekä ole vastuussa muiden ylläpitämien verkkosivustojen sisällöstä, jotka linkittävät verkkosivustoihimme tai joihin pääsee verkkosivustoiltamme.

Emme ole vastuussa verkkosivustojamme käyttävien henkilöiden toiminnasta tai seuraamuksista verkkosivustojemme käytöstä , lukuun ottamatta nimenomaista verkkopalvelun tarjoajan lakisääteistä vastuusta, mitä ei voi mahdollisen soveltuvan lainsäädännön nojalla rajata pois.

Ymmärrät ja hyväksyt, että olet henkilökohtaisesti vastuussa käyttäytymisestäsi verkkosivustoillamme. Hyväksyt, että olet velvollinen puolustamaan ja vapauttamaan Nordic Business Investments Oy:n, sen tytär- ja osakkuusyhtiöt, liikekumppanit, lisenssinantajat, työntekijät ja edustajat vastuusta kaikista vaatimuksista, menetyksistä, kuluista, vahingoista ja suostut korvaamaan kustannukset (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, välittömät ja välilliset vahingot) ja kohtuulliset asianajopalkkiot, jotka johtuvat verkkosivustojemme tai niiden sisällön väärinkäytöstäsi tai kyvyttömyydestäsi käyttää niitä, tai mistä tahansa tämän tietosuojaselosteen rikkomuksestasi.