REKISTERISELOSTE

 

Laatimispäivä:

21.3.2017

 

Rekisterinpitäjä:

Nordic Business Investments
Kauppakatu 41 B 14
40100 Jyväskylä
info@nbinvestments.fi

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Jyri Lindén
Nordic Business Investments
Kauppakatu 41 B 14
40100 Jyväskylä
info@nbinvestments.fi

 

Rekisterin nimi:

Nordic Business Investments – sisäpiirikirjeen tilaajat.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Markkinointi potentiaalisille asiakkaille, asiakassuhteen hoitaminen ja sähköinen asiakaspalvelu sekä sähköisten tietosisältöjen välitys niiden tilaajille.

 

Rekisterin tietosisältö:

Sähköpostiosoite ja nimitiedot verkkopalvelun sisällön muokkaamiseksi yhteystietonsa sähköisesti jättäneille asiakkaille, asiakasprospekteille tai sähköisten tietosisältöjen tilaajille.

 

Säännönmukaiset tietolähteet:

Tietoja kerätään vain rekisterinpitäjän omassa toiminnassa. Tietolähteinä ovat asiakas-, tilaus- tai asiakasprospektisuhteen aloitus henkilökohtaisessa tapaamisessa, sähköpostitse tai sähköisellä lomakkeella rekisterinpitäjän verkkosivuilla. Asiakas-, tilaus- tai asiakasprospektisuhteen aloituksen jälkeen tietoja kerätään automaattisella sähköisellä tunnistuksella rekisterinpitäjän verkkosivuilla ja sähköpostikirjeissä.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietojen omistajuus ei siirry rekisterinpitäjältä ulkopuolisille.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Manuaalista aineistoa ei ole. Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään.

 

Tilauksen peruutus ja suoramarkkinointikielto:

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen sähköiseen suoramarkkinointiin hyödyntämällä sähköposteissa olevaa tilauksen peruutuslinkkiä.